FSI-ANALYYSIT

Virtaus- ja lujuuslaskenta voidaan kytkeä yhteen, joka tuo tietyissä tapauksissa merkittävää lisäarvoa pelkkään virtauslaskentaan nähden. Tällöin saadaan vastaus kysymykseen, mitä rasituksia virtaus aiheuttaa (yksisuuntainen FSI-analyysi). Käytettäessä kaksisuuntaista FSI-analyysiä, voidaan huomioida virtauksen aiheuttamat muodonmuutokset, jotka puolestaan vaikuttavat virtauskenttään.