Tyypillisesti lujuuslaskennan keinoin määritetään rakenteeseen kohdistuvat jännitykset ja muodonmuutokset. Laskennassa voidaan huomioida myös lämpötilan aiheuttamat rasitukset sekä lämmönjohtavuus. Epälineaarisella laskennalla voidaan huomioida kappaleiden väliset kontaktit sekä tarkastella materiaalin muovautumista esim. ylikuormitus- tai törmäystilanteessa. Näin saadaan tarkasti selville rakenteen käyttäytyminen aina rikkoontumiseen saakka.

 

Teräsrakenteiden mitoitus tehdään yleensä Eurocode-standardeihin pohjautuen. Painelaitteiden lujuustarkastelut tehdään asiakkaan vaatimuksesta riippuen joko EN- tai ASME-standardien mukaan.

Ulokepalkkia kuormitetaan rikkoontumiseen saakka. Näin saadaan selville todellinen rikkoontumiskuorma.

Ristikkorakenteen alapaarteen ja diagonaalien risteyskohdan paikallinen kestävyys tarkastellaan tarkemmalla laskentamallillla.

 

 

Ulokepalkkia kuormitetaan rikkoontumiseen saakka. Näin saadaan selville todellinen rikkoontumiskuorma.