Virtauslaskennalla voidaan tarkastella myös lämmön siirtymistä virtaavan kaasun tai nesteen mukana. Laskennalla saadaan selville mm. lämpösäteilyn vaikutus ympäristöön sekä jäähdytyksen ja ilmanvaihdon tarve lämmönlähteitä sisältävässä laitetilassa. Lämpöanalyysejä voidaan hyödyntää kehitettäessä laitteen tai rakennuksen energiatehokkuutta.

Lämpöanalyysillä simuloitiin patterilla lämmitettävän huoneen lämpötilajakaumaa ja ilman virtausnopeuksia.