LUJUUSLASKENNAN avulla testataan virtuaalisesti rakenteen kestävyys ja toiminta, jolloin voidaan minimoida prototyyppien määrä ja estää valmiin tuotteen rikkoontuminen. Toimivaa rakennetta optimoimalla voidaan päästä merkittäviin säästöihin materiaali- ja valmistuskustannuksissa. Vaikka lujuuslaskentaa käytetäänkin pääasiassa uuden tuotteen kehittämisen yhteydessä, lujuuslaskennalla voidaan selvittää olemassa olevan rakenteen kestävyyteen tai toimintaan liittyviä ongelmia. Teemme myös viranomaisten vaatimia lujuustarkasteluita esimerkiksi nostoapuvälineisiin liittyen (CE-merkintä).

 

Mikäli kuormituksessa tai materiaaliominaisuuksissa on epäselvyyttä, hyödynnämme yhteistyökumppanimme mittaus-, testaus- ja laboratorio-osaamista.

 

Kaavoihin perustuvalla analyyttisellä käsinlaskennalla on edelleen paikkansa lujuuslaskennassa. Yleisesti kuitenkin käytetään FEM-laskentaa, jolloin työkaluinamme on maailmalla laajasti käytössä olevat Femap with NX/Nastran sekä ADINA, FPIPE (putkistojen jännitysanalyysit) ja VVD (painelaitteet).