STABILITEETTI

Kun rakenteeseen tai sen osaan kohdistuu puristusvoima, se saattaa menettää nurjahduksen, lommahduksen tai kiepahduksen takia kuormankantokyvyn jo hyvinkin alhaisella jännitystasolla. Herkimpiä stabiliteetin menetykselle ovat suuret levykentät ja hoikat palkit. Valmistuksesta aiheutuvat alkuvääristymät voidaan ottaa laskennassa huomioon. Yksinkertaisinta on laskea kuorma, jolla rakenteen jokin osa menettää stabiilisuuden. Tarkempia tuloksia saadaan kuitenkin epälineaarisella stabiliteettianalyysillä, jolloin voidaan huomioida materiaalin plastisoituminen sekä valmistuksesta aiheutuvat alkuvääristymät.

Lineaarisen stabiliteettianalyysin sijaan analyysi tehtiin epälineaarisena, jolloin nähtiin tilanteen kehittyminen ja kuorma, jolla putkipalkin kylki lommahti. Laskennassa huomioitiin alkuvääristymä, ts. palkin kyljet eivät olleet ideaalisen suorat.