STABILITEETTI

VÄSYMINEN

Kuormituksen ollessa vaihteleva on riski väsymismurtumalle olemassa. Stabiliteetin menettämisen ohella väsyminen on yksi eniten rakenteita rikkova ilmiö. Kestoikään vaikuttaa materiaal, rakenteen geometria, kuormanvaihtelun suuruus sekä syklien lukumäärä. Rakenteesta ja kuormituksesta riippuen käytämme parhaiten soveltuvaa menetelmää – kustannukset huomioiden. Menetelmä voi vaihdella nimellisten jännitysten menetelmästä aina murtumismekaniikan hyväksikäyttöön.