VIRTAUSANALYYSIT

Virtauslaskennalla voidaan tutkia kaasu- tai nestevirtauksen aiheuttamia ilmiöitä. Laskennan tuloksena saadaan esimerkiksi virtauksen aiheuttama paine, painehäviö, virtausnopeus ja lämpötila. Sisäisen virtauksen lisäksi (virtaus tapahtuu suljetussa tilavuudessa) virtauslaskennalla voidaan tarkastella ulkoisia virtauksia, kuten mm. rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia virtauksia ja niistä aiheutuvia pyörteitä. Monifaasianalyyseissä samassa laskennassa voi esiintyä kaasua ja nestettä, jolloin voidaan simuloida esimerkiksi vapaan nestepinnan käyttäytymistä.

Laskennalla tutkittiin virtausnopeutta kolmessa haarautuvassa putkessa.

Laskennalla ratkaistiin ongelma, joka liittyi hydrauliikkaventtiilin karan jumittamiseen. Syyksi paljastui liian suuri painehäviö, joka aiheutti karaan tarpeettoman suuren aksiaalivoiman. Asiakkaalle esitettiin vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi.